Slava Isusu Christu!Drahy Vladyka Milan chcel by som sa opýtať,ruženec som sa nemodlil ale začal som a vidim v tom veľku silu.Moja otázka ak sa modlím ruženec ale nepoviem žiadne tajomstvo ale ruženec bude iba otčenáš,raduj sa a O Ježišu popripadne by som povedal namiesto tajomstva svojú neakú prosbu je ruženec platny? či je lepšie ak sa naučím dane tajomstva a budem sa ho modlíť tak? ďakujem už vopred za odpoveď a modlím sa za Vás naš vladyka.

Každá modlitba je veľkým “pozitívom”, avšak aj každý typ modlitby má svoj náležitý poriadok. Modlitba ruženca je chápaná ako modlitba rozjímavá – k čomu tému myšlienok ponúka dané tajomstvo, ktoré sa viaže na evanjeliový príbeh. Preto s ružencom súvisí aj ružencové tajomstvo, ktoré je potrebné myšlienkovo rozvíjať počas vyslovovania jednotlivých modlitieb v samotných desiatkoch tejto modlitby.