Ako sa správne žehnať? Ja sa žehnám iba v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a Amen už len odpovedám. Niektorí ľudia ešte dopĺňajú aj Amen na „brucho“. Neviem ako to inak opísať, ako je to správne?

Prežehnávate sa správne, ak pohybom ruky z čela na hruď a z ramena na rameno vytvárate na sebe znamenie kríža, ktoré by malo byť zreteľné. V gréckokatolíckom obrade smeruje ruka s troma zloženými prstami z pravého ramena na ľavé a v rímskokatolíckom obrade s piatimi prstami z ľavého na pravé rameno. Symbolika troch zložených prstov vo východných cirkvách vyjadruje Najsvätejšiu Trojicu a päť prstov ruky v západnej cirkvi hovorí o piatich ranách Ježiša Krista na kríži. Slovko „Amen“ na konci prežehnania znamená „tak je,“ a pri ňom už ruka nemá smerovať na „brucho,“ ako píšete. Dôležité je, aby ste sa vždy zbožne prežehnávali, lebo tým si zvolávate Božie požehnanie a ochranu svätým Krížom.