Aký je Váš názor, resp. ako mám chápať ľudí, ktorí sa zaoberajú liečiteľstvom. Mala som tu „česť“ sa s takou osobou stretnúť. Povedala mi určite veci, bez toho, aby som sa jej na to pýtala (Nevyhľadávala som ju, bola to náhoda). Mám si brať jej slová na vedomie?

Zaoberať sa chorobami iných je veľkou zodpovednosťou pred vlastným svedomím, ale aj pred štátnymi zákonmi. Preto je medicína ťažkým odborom vyžadujúcim VŠ – štúdia a mnohé odborné znalosti. Zakladať si pri tom iba na „určitých veciach“ by nebolo zodpovedné a veľmi riskantné, pričom v hre je zdravie a život človeka a na druhej strane vaše dobré meno. Obávam sa, že liečiteľstvo v takomto chápaní, môže ľahko skĺznuť do šarlatánstva, preto neodporúčam brať na vedomie takéto „ponuky“.