SICH Vladyka, vopred sa ospravedlňujem,ak sa na niečo podobné nikto pýtal, zaujíma ma otázka ohľadom kremacie zomrelých, aký názor má na tento postup cirkev?…

Kremácia je jedným z možných spôsobov cirkevnej rozlúčky so zosnulým. Kongregácia pre náuku viery vydala 15.augusta 2016 dokument: “Ad resurgendum cum Christo” ohľadom pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie.
V 4.bode sa píše: “Cirkev naďalej uprednostňuje pochovávanie tiel zosnulých, pretože tým sa viac preukazuje úcta voči zosnulým, napriek tomu nie je kremácia zakázaná, okrem prípadu, žeby bola zvolená z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej náuke.”