Ako je to s cirkevným rozvodom. Dá sa to? Aké sú postupy?

(Odpoveď pripravil o. František Čitbaj)

Vážená pani, Cirkev manželstvá nerozvádza. Pri uzatváraní manželstva však môžu nastať situácie, pre ktoré sa manželstvo uzatvorí neplatne! Tieto situácie potom skúma cirkevný súd a ak sa to dokáže, môže manželstvo vyhlásiť za neplatné. Cirkevný súd teda konštatuje, že manželstvo vôbec nevzniklo. V zásade platí, že každé cirkevne uzavreté manželstvo, ktoré sa stalo nefunkčné, má byť preskúmané cirkevným tribunálom. Pre bližšie informácie pre Vašu situáciu Vám odporúčam obrátiť sa na o. Františka Čitbaja, ktorý sa touto problematikou zaoberá a je sudcom cirkevného súdu a je Vám k dispozícii. Dohodnite sa s ním na t. č. 0905 513676.