Žena ktorá sa rozvedie nemôže dostať rozhrešenie po spovedi a nemôže už chodiť na prijímanie? Podobná otázka: Krstný syn bude mať prvé sväté prijímanie. Som rozvedená a je mi nepríjemné, že nemôžem pristúpiť k sviatostiam. (Dozvedela som sa, že povolenie trvá skoro mesiac. Čo je na tom pravda?).

Ak Váš duchovný otec dá aj telefonické dobrozdanie, je možné ísť k sviatostiam, ak nežijete v novom vzťahu po Vašom platnom manželstve a následnom civilnom rozvode. Dôležité je len, aby ste neboli svojim životom na pohoršenie iným a nežili  trvale v iných vzťahoch a stave verejného pohoršenia. Ostatné písomnosti môže váš kňaz, ak nenarušujete manželskú prísahu spôsobom zlého života, vybavovať v priebehu ďalších dní. Preto odporúčam pozhovárať sa o tom s Vaším kňazom skôr, než bude prvé sväté prijímanie. V prípade, že niet prekážky, nech mi kňaz zavolá.