Slava Isusu Christu! Moja otázka sa týka csl. služby. chodím od mala do cerkvi a nikdy sa nespievalo PODAJ HOSPOĎI ALE PODAJ HOSPODY tvrdo. Poslednú dobu počuť aj viacej HOSPOĎI a preto sa chcem opýtať, či je to v poriadku, lebo to dosť píli uši, zle to vyznieva a odvtedy ma to vyrušuje. Za odpoveď ďakujem.

Tvrdá výslovnosť je správna, nakoľko cirkevno-slovanský jazyk nemá slovenské mäkčenie na: -di -ti -ni -li; de te ne le. Je teda Hospoď – Pán, ale od Hospoda, dám Hospodevi, a /k/ Hospodu pomolimsja, no tiež Hospodi /bez zmäkčovania/ pomiluj a podaj Hospodi, ktoré sa nesmie čítať ako v slovenčine, lebo v písanej slovenskej forme /latinikou/by sa y-psilon čítalo ako tvrdé “ЬI” a  to má inú výslovnosť, ako u  nás tvrdé”y”, preto je v staroslovenčine pri slove Hospod”и” upotrebené “И”, čo sa číta tvrdšie na rozdiel od tretieho typu “i-čka”, ktorý vyslovene sa aj v staroslovienčine číta mäkko, ale ťažko ho “vykúzlim” vo svojej databáze písmen/”Ь”/.

+Milan.