Drahý Vladyka Milan, mam otázku. Bola som v meste a zastavila ma cigánka a pýtala ma 4 eura, aby som jej dala. Povedala som nemám a ona že dajte nebuďte lakomá. Odpovedala som nemám. Ona dva krát mi povedala, že pre Boha Vás pýtam dajte mi. Nevedela som čo mam robiť nedala som, ale neviem či som sa zachovala dobre keď pýtala pre Boha

Ona to pýtala predovšetkým pre seba, a nie “pre Boha”, preto vždy je na Vašom zvážení ako darcu, ktorý môže obdarovať, keď mu to vychádza a uzná to za potrebné . Tých dôvodov, kvôli ktorým ľudia majú pochybnosti s obdarovaním, je zvlášť vzhľadom na toto etnikum dosť, aj keď sa človek pri väčších možnostiach veľmi na to nepýta. Preto buďte spokojná, neprehrešili ste  sa voči Bohu, aj keď almužna podľa vlastných možnosti vždy zostáva skutkom milosrdenstva, no ako som už poznamenal – má to vyplynúť z vlastného chcenia /nie z donútenia/  a po správnom zvážení.

+Milan.