Chcem sa spýtať: Ako by som mohla pomôcť blízkemu, keď stratil cestu k nášmu Pánovi. Len pred časom miništroval a veril. Teraz ho neprinútim ísť na svätú liturgiu a byť kresťanom je pre neho hanba. Chcela by som ho pomaly priviesť naspäť na pravú cestu.

Na podobnú otázku som odpovedal. Aj keď viem, že každý prípad je iný. Podstatu problému tvorí väčšinou strata Božej milosti, ktorú si človek privolal nezodpovedným prístupom k viere a tiež príliš pyšným postojom voči Bohu. Respektíve, je to hriech,  ktorý vyžaduje úprimné pokánie. Vrátiť takýchto ľudí späť k viere, za ktorú sa hanbia, znamená vyprosiť im milosť od Boha, ktorého opustili, lebo viera je darom, nie samozrejmosťou.