Prosím o radu. Mám krstné dieťa rímskokatolíckeho náboženstva (S… – 7-ročné). Dieťa, ktorého otcom je môj brat, sa rozviedol, a ex švagriná už nevie ako sa pomstiť, bez vedomia rodiny dala dieťa pokrstiť na pravoslávnu vieru, čím ma obrala o krstniatko. Ja sa s tým nemôžem zmieriť. Bol to jediný kontakt byt s našimi deťmi. Urobila to tajne po dohode s pravoslávnym farárom v O… Písala som aj jemu a žiadala, či to urobil pri plnom vedomí a čistom svedomí, on ma však ignoruje.

Aj pravoslávny kňaz musí vedieť, že krst je sviatosť neopakovateľná, lebo sa nedá dvakrát odpúšťať ten istý dedičný hriech, o ktorý v  tajomstve krstu ide, preto sa nedá dvakrát platne krstiť, ale iba prvýkrát a jediný krát. A namýšľať si, že iba „oni to vedia,“ je trúfalosť, lebo to odporuje kresťanskému učeniu ako takému. Ježiš nepoveril nikoho úlohou „opravovať“ nejaký krst a zamieňať ho za iný – povedal len: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i  Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19). Poveril tým svojich apoštolov a oni neboli pravoslávni, lež židia, ktorých si povolal a dal im túto moc. Keďže krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, môže platne pokrstiť v prípade nutnosti každý človek a nik, kto zodpovedne pristupuje k tak závažnému tajomstvu Cirkvi si nedovolí spochybňovať to, čo Kristus ustanovil pre spásu človeka. Preto buďte spokojná aj v prípade vášho krstniatka je platný iba ten prvý krst, lebo táto sviatosť sa nedá duplicitne vysluhovať. Iná je záležitosť výchovy, ako ho budú viesť k poznaniu svojej viery, ale na to už teraz vy asi nemáte vplyv – môžete sa za neho len modliť a raz mu o tom povedať. Vo svojom srdci však nesmiete uchovávať nenávisť, lebo táto sa môže najviac podpísať pod náboženský život malého S. Vy musíte rešpektovať to, že za neho plnú zodpovednosť prevzala jeho mama a otec má právo sa s nim stretávať, a keď je úprimne veriaci, môže aj náboženský na neho vplývať. Verím, že rozumne zoberiete aj túto „nerozumnú“ skutočnosť akou je rozvod a urobíte všetko pre to, aby z vášho krstniatka vyrástol veriaci človek a dobrý kresťan.