SICh! Preosvietený vladyka, chcem sa Vás opýtať na možnosť birmovky pri krste. Ja som gréckokatolíčka a manžel rímskokatolík. Sobáš sme mali v našej cerkvi s tým, že manžel chcel, aby naše deti boli podľa neho – rímskokatolícke. Kňaz, ktorý nás sobášil nám povedal, že tak by to aj malo správne byť, podľa cirkevného práva. Viera ide podľa otca. Ale ja som presvedčila manžela, že dieťatko, ktoré čakáme dáme pokrstiť v našej gréckokatolíckej cerkvi, ale s tým, že manžel sa nechce vzdať svojho práva, aby dieťa bolo rímskokatolík. Môže nášmu dieťatku gréckokatolícky kňaz pri krste udeliť birmovku a prijímanie, keď dieťatko bude rím.kat po manželovi, alebo môže ho náš kňaz iba pokrstiť? Ďakujem a prajem veľa B. milostí.

Vážená pani, je starým pravidlom, že deti, ktoré sa narodia v obradovo zmiešaných manželstvách sú pokrstené a patria do cirkvi svojho otca. Môžu však patriť aj do cirkvi matky, ak sa tak dohodnú a pred krstiacim kňazom svoje želanie prehlásia. Vo vašom prípade existuje aj taká možnosť, ktorú spomínate, žeby dieťa bolo pokrstené gréckokatolíckym kňazom a patrilo do cirkvi svojho otca, čiže rímskokatolíckej, ale krstiaci kňaz má mať dovolenie od Vášho rímskokatolíckeho farára. Z rodinného hľadiska však v tom nevidím význam. Otec má právo, aby jeho deti nosili jeho priezvisko a tiež, aby patrili do tej cirkvi, do ktorej patrí on. Iný postup z Vašej strany by sa ho mohol dotknúť. Máme sa však v manželstve vyvarovať takých situácii, ktoré by sa aktuálne, alebo v budúcnosti mohli stať zdrojov konfliktov najmä v situácii manželských kríz. Doporučujem preto, aby ste zachovali ten kánonický poriadok, ktorý spomínam na začiatku tejto odpovede.                                                                                                                   Právnu odpoveď dáva cirkevný pravnik o. Čitbaj. Ja k tomu len pridávam,  že lepšie je,  ak katolícke dieťa má rodičmi určený obrad, podľa ktorého sa aj riadi. Nie je správne, keď miešame jasné obradové predpisy – napr. keď sa dohodne pre dieťa gr.kat.obrad, tak s krstom má prijať aj birmovku a eucharistiu spolu, ak je však pripísané k rímskokatolíckej cirkvi, tak sa má správať podľa práva západnej cirkvi s tým, že všetky tri sviatosti sú udeľované oddelene a to s časovým odstupom.