Pýtam sa: Pri spovedi kňaz hovoril veľmi potichu a pri zadávaní pokuty som nepočula, čo sa mám pomodliť. Čo mám teraz robiť? Čo sa mám pomodliť?

Ak ste nepočuli správne zadosťučinenie pri svätej spovedi, teraz už nemôžete nič zmeniť, ale je potrebné pripomenúť to pri nasledujúcej spovedi s tým, že ste ochotní prijať pokutu, ktorú určí spovedník aj za predchádzajúcu svätú spoveď, resp. zopakovať vyznanie, ak je to potrebné.

Keďže ľútosť, vyznanie, rozhrešenie i úmysel pre vykonanie dobrej spovede z vašej strany platí, pomodlite sa zvyčajnú pokutu, ktorú bežne dostávate pri spovedaní (či už je to desiatok ruženca, alebo čosi iné), ale pri nasledujúcej svätej spovedi to povedzte, aby spovedník zareagoval na vašu pochybnosť. Pri podobných prípadoch v budúcnosti je správnejšie, keď pokojne upozorníte kňaza, že ste nerozumeli zadosťučineniu, aby ste mali istotu o tom, čo je potrebné vykonať ako zadosťučinenie.

Vždy je potrebné vychádzať zo správnosti dobrého úmyslu pri spovedaní, potom úplného, úprimného, zreteľného vyznania, ale tiež z naozajstnej ľútosti a predsavzatia k polepšeniu. Rozhrešenie a zadosťučinenie dáva kňaz, a on je zodpovedný za to, aby ho kajúcnik správne dostal a rozumel. Ale aj on nemusí vedieť o tom, že nie je dostačujúco zrozumiteľný, preto je potrebné aj vzájomné napomáhanie k uspokojivému vykonaniu tajomstva pokánia. Vždy je potrebné pri vážnych skutočnostiach byť vážne ostražitý, aby sme nemuseli zápasiť s pochybnosťami.

Prajem Vám veľa pokoja do duše a vnútornej radosti z odpustenia a Božieho milosrdenstva.