Pred liturgiou sa v chráme modlí ruženec. Keď prídem do chrámu desať minút skôr – už sa nemodlím celý ruženec. Aká je vhodná modlitba na prípravu pred bohoslužbou?

Ak vstúpime do spoločenstva modliacich sa, najlepšie je zaradiť sa do modlitby s nimi a to aj napriek tomu, že sme s nimi nezačali. Z praktického hľadiska nie sme tak vyrušovaní slovami modlitieb, ktoré sa nahlas modlia iní, a z hľadiska Ježišových slov zvýrazňujeme jeho odporučenie: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 19).

Istotne sa môžeme modliť aj osobne, zvlášť keď prichádzame k Bohu s vlastným problémom, resp. sa  chceme vhĺbiť do vnútornej prípravy na prežívanie svätej liturgie cez svoje modlitby, ktoré je ťažké nadiktovať, lebo nie vo formulkách je úspešnosť modlitby, ale vo vnútornej dispozícii pre Boha. Môžu k tomu dopomôcť slová prípravných modlitieb, ktoré sa modlia kňazi, alebo Žalmy, či úryvok zo Svätého písma a krátka meditácia.