Slava Isusu Christu ! Vladyka, chcel by som sa Vás opýtať či je možné, aby vyštudovaný laický teológ – Katolícka teológia, mohol stať cirkevným právnikom. Respektíve či existujú nejaká nadštúdia, ktoré by dopomohli k tomu, aby sa nim mohol stať. Ďakujem Vám za odpoveď

Odpovedá Doc.František Čitbaj – prednášajúci cirkevné právo na Teologickej fakulte Prešovskej univerzity
-Vážený pane, absolvovanie teologických nestačí k tomu, aby sa niekto mohol stať cirkevným právnikom. Sú však základným predpokladom k tomu, aby mohol pokračovať v ďalších štúdiách v odbore kánonické právo. Kánonické právo sa však u nás na Slovensku ako osobitný odbor študovať nedá, najbližšie je to možné na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku, kde je Fakulta práva, kánonického práva a administratívy. Toto štúdium sa absolvovať aj extérnym spôsobom. V prípade, žeby ste mali záujem, obráťte sa na o.Františka Čitbaja na t. č. 0905513676