Syn sa priatelí s dievčaťom ktorá je vierovyznaním kalvínka. Chcú sa zobrať, ale ona sa nechce vzdať svojej viery a svadbu chce mať v ich chráme. My sme gréckokatolíci a sme ochotní urobiť ústupok čo sa týka svadby v ich chráme. Chcem sa spýtať: Aký je správny postup v súlade s naším vierovyznaním?

Prvý kontakt pre riešenie treba vždy hľadať u svojho kňaza. A tak váš syn by mal zájsť na vašu faru a ohlásiť, že sa bude sobášiť u kalvínov. Kňaz potrebuje spísať žiadosť o oslobodenie od sviatostnej formy a s patričnými údajmi poslať ju na Kongregáciu pre východné cirkvi do Ríma, a tiež prijať jeho záruky o zotrvaní v Katolíckej cirkvi a výchove detí. Tak, ako v každej solídnej organizácií platia záväzné predpisy, ktoré sa musia zachovať, ináč sme z nej vylúčení; tak aj Cirkev je solídnou „organizáciou“ – teda spoločenstvom, v ktorom tiež platia záväzné predpisy, z ktorých sa musí žiadať výnimka, ak sú závažné okolností a nechceme odísť od svojho spoločenstva Cirkvi. Po dosiahnutí dišpenzu od formy je manželstvo platné a sviatostné s možnosťou pristupovať k sviatostiam pre gréckokatolícku stránku.