Blížia sa nám veľké oslavy Spasiteľovho narodenia, počas ktorých nejeden z nás siaha po nejakom prípitku v podobe nejakého alkoholického nápoja (napokon ja osobne preferujem kvalitné pivo). V tejto súvislosti by som si preto dovolil poprosiť Vás o inštrukciu resp. radu, ako zodpovedne požívať tieto taktiež Božie dary. Lebo hoci je miera individuálna, iste i svätá Cirkev má nejaké odporúčania, alebo pravidlá pre veriacich, aby konzumovali alkohol tak, aby sme neurážali Pána. Nie je to podľa mňa až také prosté rozlíšiť to, občas má človek totiž pocit, že mu vlastne nič nie je, že ešte by si hádam aj doprial, veď pije po polroku, netrpí závislosťou, a hoci je už pri ôsmom pive, pokojne sedí, nikomu neubližuje, len s trochu lepšou náladou ako obvykle, ale pritom už možno prekročil tú hranicu, kedy sa pôžitok mení na urážku Boha. Kde sú tie mantinely podľa Vás ?

Za základ odpovede na Vašu otázku použijem radu, ktorú dáva sv. apoštol Pavol svojmu žiakovi Timotejovi: „Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína“ (1 Tim 5, 23). Dôležité je teda to, aby nám alkoholický nápoj poslúžil k zdraviu, nie k chorobe, tak to naznačuje sv. apoštol Pavol. Preto tí, ktorí už sú lekárom upozornení na riziká choroby z alkoholu, musia to brať vážne resp. aj sami cítia, že im to nerobí dobre. Ale toto nie je váš prípad. Správne ste poznamenali, že miera znášanlivosti je individuálna, preto Cirkev nemôže hovoriť o mierkach, ale dôležitá je pre nás aj spoločenská a morálna stránka veci. Toto si musí ustrážiť každý sám, a k tomu predsa má aj nejaké vnútorné i vonkajšie signály. Osobne každý pocíti akúsi malátnosť, či nie celkom jasný pohľad a výslovnosť – čo už nahovára dosť vážnu „gradáciu“ pôsobenia alkoholu. Subjektívne si môže človek ešte nahovárať, že nie je za hranicou. Práve vtedy je dôležité všimnúť si vonkajšie signály, t. j. reakcie iných, ktorí nám slovom nič ešte nepovedia, ale už sa správajú voči nám trochu ináč. U manželov vie zmenu správania najskôr odhaliť manželka, ktorá detailne pozná spôsoby správania svojho manžela a medzi priateľmi je to tiež čitateľné, lenže oni si to nepovedia priamo, skôr sa doberajú. Ale to už je čas, kedy je treba naozaj skončiť, lebo ak nás už iní vnímajú ináč, potom nás budú aj posudzovať podľa toho, ako sa im javíme. Nie je dobré ublížiť si na zdraví, ale nie je správne ublížiť si aj na dobrom mene, či pohoršiť niekoho. Preto keď aj sviatky prinášajú viac spoločenských príležitosti, nesmieme ublížiť sebe ani rodine prílišným konzumom alkoholu – k čomu sme dostačujúco vybavení rozumom a slobodou vôle. Len pozor na zvláštne situácie, či väčšiu uvoľnenosť v tomto smere, alebo aj nástojčivosť ponúkania – to radšej sa nepúšťať tým smerom. Pri automatickom písaní tejto odpovede asi 8-krát mi nabehlo slovko „nepiť,“ keď som poťahoval po klávesnici mobilu, hoci som sledoval písmenká iných slov – čo ma prekvapilo a preto to aj spomínam na záver. Ale aj tak, znovu sa vrátim k upozorneniu apoštola Pavla, aby to bolo prospešné pre zdravie, lebo dosť je aj iných nešťastí a veľa rodín trpí, aj mnohé manželstvá sa dnes rozvádzajú kvôli alkoholu, ale aj mnohé životy vyhasli zbytočne, či dôvera sa stratila navždy. Prajem už len správny odhad, dobrú náladu, peknú atmosféru a naozaj požehnané vianočné sviatky v kruhu blízkych a priateľov.