Slava Isusu Christu! O. vladyka Milan, prosim o pohlad, ci vysvetlenie: je v modlitbe pred sv. prijimanim veta “Bóže, očisti hrichi moji i pomiluj mja.” i jej preklad: “Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.” vyznamovo spravna? Ceski greckokatolici sa to modlia: “Bože, očisti mě od hříchů a smiluj se nade mnou.”, co je podla mna vyznamovo spravne. Dakujem za Vas cas, namahy, modlitby, obety a nase vedenie po duchovnych cestach, nech Vas k tomu uschopnuje a naplna nas dobry Abba – Ocko s prispenim vsetkych orodovnikov Cirkvi oslavenej, trpiacej i putujucej :) shalom + Peter

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
V slovenskom jazyku sa sloveso „očistiť“ používa dvoma odlišnými spôsobmi, ktoré však majú alebo prinajmenšom môžu mať úplne rovnaký význam. Uveďme si príklad z nenáboženskej oblasti. Prvá možnosť: „očistím blato (z topánok)“. Druhá možnosť: „očistím topánky od blata“. Z hľadiska prísnej, priam matematickej logiky, by sme prvú možnosť smeli vnímať ako absurdnú (veď nečistíme blato, lež topánky) a druhú ako správnu – no žiaden jazyk na svete, ani ten slovenský, nefunguje na základe takejto bezvýhradnej vedeckej logiky. V prvom prípade nadobúda totiž predmetné sloveso význam: „zmyť, odstrániť“. Predkladatelia textu, ktorý spomínate, mali teda právo vybrať si jednu z dvoch rovnocenných možností. Pokojne smeli vybrať variant: „Bože, očisť ma od hriechov“ alebo: „Bože, zmy moje hriechy“ či: „Bože, odstráň moje hriechy“, no ak si vybrali variant: „Bože, očisť moje hriechy“, nedopustili sa ničoho chybného alebo nesprávneho.