SICH,otec vladyka. Mám otázku (nezverejňovať meno prosím). Sme 3 roky manželia. Veľakrát sklamanì z nenaplnenia túžby po rodičovstve. Prešli sme si niektorými vyšetreniami,príčina nie je známa. Stále čakáme,kedy konečne počneme bábätko. Aj napriek veľkej opore manžela trápim sa každý deň. Snažìme sa odovzdávať v každodennej modlitbe túžbu po deťoch Bohu. Stále očakávame,že Pán Boh sa zmiluje a aj nám dopraje radosť z vlastných detí. Niektorí čakajú dlhšie. Obdivujem ich. Dnes už viem pochopiť všetky páry,ktoré čakajù na počatie/donosenie dieťatka. Myslievame na nich v modlitbách. Roky som slúžila ako animátorka. O to bolestnejšie to je…keď pomyslím na čas služby,ktorý som Pánu Bohu obetovala. Ako rozmýšľa náš milujúci Boh? Kedy aj nám dopraje? Začíname uvažovať aj nad adopciou… modlite sa za nás. Túžime po vlastných deťoch.

členka Rady pre rodinu pri KBS Mgr.Anna Siekelová:
Úplne chápem Vašu túžbu po dieťatku. Táto túžba je veľmi veľká a natískajú sa pri nej mnohé otázky „prečo?“. A tieto otázky často smerujú na Boha. Časom zahltia celú osobu a nie raz býva ďalšou prekážkou k počatiu práve psychika ženy, keď prežíva veľký stres zo sklamania, že tehotenstvo neprichádza.
Tri roky je už isto veľa, ale verím, že ešte nie je nič stratené a nádej isto je. Prvým krokom, ktorý by som odporúčala, je dobre sa naučiť poznať svoju plodnosť prostredníctvom jednej z troch prirodzených metód. Poznám prípad ženy, keď ona mala len jednu ovuláciu do roka a túto ovuláciu rozpoznala a dnes už majú dieťatko.
Vo vašom prípade, keďže nebola rozpoznaná žiadna príčina, prečo sa vám nedarí otehotnieť, obráťte sa na Centrá, kde dokážu prirodzeným spôsobom napomôcť otehotnenie, ako sú napr.
Centrum pre prirodzené počatie, kontakt MUDr. Zuzana Lauková, 0905 284 412, http://www.billings.sk/cpp-pomoccentra.htm Bezplatná.
NaProTECHNOLOGY, viac info. na:  http://www.zenyprezeny.sk/naprotechnology/. Spoplatnená.
NAPROHELP https://www.cenap.cz/naprohelp Spoplatnená.
Prirodzené snaženie sa o počatie by malo ísť ruka v ruke s modlitbou. Poproste kňaza, nech sa s Vami pomodlí a spolu s ním pouvažujte nemôže mať aj duchovnú príčinu. A v modlitbe odproste za hriechy svoje, aj hriechy predkov, aby požehnanie padalo na celú Vašu rodinu.
Nech Vás Pán požehná a obdarí pokojom a správnym rozhodnutím. A to aj vtedy, ak cesta k prirodzenému počatiu nebude možná, aby ste dokázali pristúpiť k adopcii a milovať dieťatko, ktoré príde takouto formou.  Nech sa stane veľkým darom, lebo každé dieťa je nezaslúžený Boží dar.