Chcem sa opýtať, či Nostredamove alebo „baby Vangy“ proroctvá sú nebezpečné pre katolícku vieru, pretože keď to meno počujem, tak ma zachváti menší strach. Ako mám na to reagovať? Patrik

Všetky takéto proroctvá majú spoločné to, že naháňajú strach. Strach však nie je spôsob, akým Boh napomína, ale skôr taktika zlého, ktorý chce voviesť ľudí do beznádeje, rezignácie a zúfalstva.

Kristus celkom jasne odpovedal zvedavým apoštolom, ktorý sa pýtali na čas katastrof: „O tom dni a o tej hodine nevie nik“ (Mt 24, 36; Mk 13, 32). Ak teda nik, tak ani Nostradamus, ani baby-vanga, ani nik iný.

Preto podobné proroctvá ohľadom rokov a presného času katastrof neberiem vážne, ale vážne beriem Kristove napomenutie z evanjelia, ktoré hovorí o znameniach čias (pozri Lk 12,56). Ak sa teda objavuje až príliš veľa negatívnych ukazovateľov, je potrebné brať vážne dobu a svoj život vo vzťahu k Bohu a žiť kajúcne tak, aby nás nič neprekvapilo. Lebo len spasiteľný prístup k faktom kríz, zemetrasení, vojen a záplav, je zodpovedným postojom kresťana, ktorý vie, že hriech neprináša šťastie, ani život bez Boha nedáva istotu. Ježišove predpovede nás majú voviesť do reality o nestabilite všetkého pozemského a do túžby slúžiť tomu, čo má večnú hodnotu, a nie nás strašiť termínmi rozličných katastrof.

Preto vám viac odporúčam úprimný život viery bez zbytočnej zvedavosti na to, čo niekde „zašuští“ v nepodložených predpovediach a „strašidelných proroctvách“. Cirkev k týmto falošným prorokom pristupuje v duchu Kristovho upozornenia: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol […]. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých…“ (Mt 24, 4 – 11).

Nám je potrebné žiť v pokoji s istotou v Bohu a pod ochranou Presvätej Bohorodičky.