Neviem, či je moja otázka na mieste, alebo či je prístojné hľadať na to odpoveď. Túžim vedieť, čo chce odo mňa Boh. Už pár rokov žijem ako keby v neustálom kolotoči riešenia tých istých „problémov“. Moja rodina je rozvrátená vplyvom nevery, závislosti, kriminálnej činnosti, skrátka Boh tam zatiaľ nemá miesto. V určitom momente odo mňa odišli všetci priatelia, bez toho, aby som sa o to objektívne pričinil. Partnerský vzťah zatiaľ nehľadám, nakoľko moja vnútorná identita je v procese rekonvalescencie. Skrátka sa cítim ako taký stroj, ktorý sa ráno zapne a večer vypne. Akási radosť a vnútorné naplnenie kamsi pred rokmi zmizli. Napriek všetkému cítim vo svojom živote Božiu prítomnosť a podporu v dobrých úmysloch. Často zotrvávam v modlitbe, žijem sviatostne, ale aj napriek tomu cítim, že je to akosi málo. Každý má vraj svoje osobné povolanie od Pána. Otec biskup, ako zistiť, aké je to moje ?

Skôr ako by som sa ja vyjadril k Vašej situácii, dobré vám padne prečítať si starozákonnú knihu Jób, o človekovi, ktorý bol veľmi ťažko skúšaný, ale v skúške obstál. Ak človek nemá podiel svojim nezodpovedným správaním na skomplikovaní situácie v rodine, potom je volaný k obete za jej záchranu – to môže byť aj Vašim osobným povolaním. Netreba si totiž predstavovať, že Božie volanie sa týka len mimoriadnych úloh v Cirkvi, či spoločnosti. Boh si povoláva nielen veľkých záchrancov ľudu, akým bol Mojžiš, ktorý vyviedol vyvolený národ z egyptského zajatia, ale aj bežných svätcov lokálneho charakteru, či jednoduchých veriacich, ktorí sa stávajú záchrancami najbližšieho prostredia v rodinách, alebo farských spoločenstvách. Práve títo sa často cítia byť opustenými od ostatných, ktorí im nerozumejú v ich životných postojoch, ako tomu bolo u spravodlivého Jóba. Ale práve na nich spočíva Božie požehnanie a volanie k napravovaniu iných, čo nie je nikdy ľahkou životnou cestou. Pritom je potrebné zachovať si optimizmus a vnútornú radosť, ktorá má sprevádzať naše zmysluplné konanie. Lebo to, čo má zmysel, má aj svoj cieľ, ktorým v konečnom dôsledku je Boh, ako absolútny cieľ všetkého, čo ním je stvorené a on je Bohom radostným. Prajem Vám veľa vnútorných síl pre zvládnutie problémov, ktoré Vám prináša život aj s tým vedomím, ktoré apoštol Pavol vyjadril vetou: „Všetko môžem v tom, ktorý má posilňuje“ (Flp 4, 13).