Je pristúpenie na Pravoslávie hriech v očiach Katolíckej Cirvi?

Je to odchod z katolíckej cirkvi, ktorý hovorí za všetko: – je pohrdnutím daru viery, ktorý ste cez katolícku cirkev dostali, je ohrdnutím viery predkov, je odvrhnutím viditeľnej hlavy cirkvi, ktorou je nástupca sv.apoštola Petra v Ríme… a s tým súvisia aj všetky vieroučné pravdy, ktoré pravoslávna cirkev neprijíma. Z tohoto krátkeho a neúplného zoznamu vyplývajú ďalšie dôsledky správania a krivdy, ktorej sa dopúšťajú tí, ktorí zanechávajú cirkev “jednu, svätú, katolícku a apoštolskú”. Otázka je postavená na vás, či to všetko nepovažujete za dosť vážne, aby ste pochopili odpoveď o hriechu, ktorý je tiež “iba” pohrdnutím ustanovení, ktoré nám dal Boh a odvrhnutím toho, čo nám bolo dané?!