Ako to je so spovedným tajomstvom, ak kňaz vie o nejakom zločine (napr. vražda alebo ťažký zločin ) a je predvolaný ako svedok alebo na výsluch. Môže to povedať, alebo nie? Potrebuje nejaké špeciálne schválenie, napríklad od biskupa?

(Odpoveď pripravil o. František Čitbaj)

Spovedné tajomstvo patrí medzi prastaré inštitúcie v Cirkvi. V praxi znamená, že nič z toho, čo si spovedník v rámci spovede vypočuje, nemôže prezradiť a to za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom, teda ani náznakom. Týka sa to aj takých prípadov, že sa jedná o ťažký zločin, alebo iné závažné previnenie. Od spovedného tajomstva neexistuje žiaden dišpenz. To, že Cirkev berie záväzok spovedného tajomstva vážne dokazuje aj to, že kňazi boli obviňovaní z rozličných deliktov, ale nikto nikdy žiadneho kňaza neobvinil z prezradenia spovedného tajomstva.