Prichádza čas Vianoc a do pozornosti sa človeku dostane evanjelium Matúša, kde je rodokmeň Ježiša Krista ktorý končí Jozefom. Prečo je tam Jozefov rodokmeň keď ten s počatím nemal nič spoločné?

Evanjelista Matúš rešpektuje aj ľudské chápanie Jozefovej úlohy, preto na právnom podklade vzťahu Jozefa, ktorý je chápaný ako manžel Márie (Mt 1, 16) dokazuje, že akokoľvek pozeráme na Ježišov pôvod, vždy je potvrdené, že právne pochádza Kristus z pokolenia Dávida – kráľa, tak z Máriinej strany, ako aj z Jozefovej. On je druhou Božskou osobou, ale aj jeho ľudskú príslušnosť treba brať vážne, lebo podľa predpovede je dôležitá kvôli dlhodobému očakávaniu vyvoleného národa, ktorý sledoval Dávidovsku líniu, aby nik nezostal v pochybnostiach.