Sláva Isusu Christu. Vladyka Milan chcem sa spýtať na vaše stanovisko ako to bude resp. ako vyzerá situácia okolo Brala v Sečovciach teraz po smrti otca Milana Seligu, nakoľko bol to on ktorý sa tam venoval naplno ľudom. Zároveň sa chcem spýtať ci existuje nejaké vaše usmernenie ci nariadenie l ohľadne takzvaného ,,rehoľneho spoločenstva” za ktoré sa vydáva a ktorého ,,habit” nosí bývala rehoľníca Agata a ešte jedna takzvaná sestra? Ďakujem za odpoveď.

O danej problematike bolo už dosť veľa otázok zodpovedaných a samotný prístup cirkvi k tomuto miestu zostáva nezmenený. Zostáva naďalej miestom stretávania veriacich, ktorí sa tam chcú modliť s tým, že cirkev v tom nikomu nebráni, ale je iba pozorovateľom, ktorý sleduje dianie, aby sa nevybočilo z cesty. To, že jeden z kňazov poverených starostlivosťou o duchovné potreby veriacich na tomto mieste odišiel do večnosti, neruší komisiu menovanú biskupom pre skúmanie toho miesta. Pokiaľ nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie toho miesta za miesto modlitby, zostáva “status quo” – teda súčasný stav bez nejakej špecifikácie.  A ako som už viackrát odpovedal – rehoľným spoločenstvom je len také spoločenstvo, ktoré je potvrdené cirkvou, teda nie je to odvislé od toho, kto ako sa oblieka, ale či má splnené patričné cirkevnoprávne podmienky pre  získanie cirkevného schválenia. A ako viete, že nič také nebolo v Sečovciach cirkvou ustanovené, lebo muselo by to byť verejne promulgované.

+Milan.