Sláva Isusu Christu! V prvom rade, milý vladyka, Vám chcem zablahoželať k Vašim včerajším narodeninám, nech Vás ochraňuje Presvätá Bohorodička. A moja otázka znie: Kde sa má nachádzať tetrapod v cerkvi? Ľudia si ho totiž posúvajú dozadu, skoro až k dverám, aby ikonu mohli pobozkať aj tí, ktorí sadajú dozadu. Môj názor však je, že kto tú ikonu pobozkať chce, tak príde aj do stredu, aj dopredu a je mu to jedno. Ako to teda má byť? Ďakujem za odpoveď.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Niekedy sa ikony umiestňujú na tetrapodos, ako píšete, teda na menší stolček so štyrmi nohami, ale zvyčajne sa kladú na analoj, ktorý pripomína malý rečnícky pult, keďže navrchu má naklonenú rovinu. Nejestvuje striktný cirkevný predpis, ktorý by stanovoval, kde presne sa má analoj s ikonou nachádzať – azda s výnimkou období, keď sa vystavuje svätý kríž, teda okolo Krížupoklonnej nedele a sviatku Povýšenia. Analoj s ikonou sa teda môže nachádzať takmer kdekoľvek: v prednej časti chrámu, uprostred neho, vzadu, po bokoch a podobne. Veľmi často je vo východných chrámoch analojov so svätými ikonami hneď niekoľko. O rozmiestnení svätých ikon na uctievanie by však mal rozhodnúť na dobro celého farského spoločenstva miestny kňaz na základe nadobudnutého vzdelania a skúseností, nie jednotliví laickí veriaci podľa svojich subjektívnych pocitov. Ak teda spomínaná vec spôsobuje isté napätia, bolo by správne obrátiť sa s prosbou o jej vyriešenie na vlastného duchovného otca.