Sú ešte v Košickej eparchii obce, ktoré slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára? Ktoré obce tak slávia ako posledné? Mohli by niektoré obce, ktoré už slávia sviatky podľa gregoriánskeho sláviť ich opäť podľa juliánskeho kalendára?

 

V Košickej eparchii už nemáme žiadnu obec, ktorá by slávila sviatky podľa juliánskeho kalendára a viem, že prejsť znova na juliánsky kalendár môže byť „túžbou“ iba niekoľkých jednotlivcov, ale nie farnosti, nakoľko časomiera je už vo všetkých oblastiach stanovená podľa gregoriánskeho kalendára. A keďže otázka kalendára nie je záležitosťou náboženstva, ale astronómie, treba túto kompetenciu ponechať vedeckému odporučeniu a nie teológií; avšak s o to hlbšou túžbou je treba osláviť sviatky – a tieto náboženské dejiny spásy, ktoré nám jednotlivé sviatky predkladajú v termínoch, v ktorých ich Cirkev slávi. Myslím, že riešenie problému kalendára už môže patriť minulosti, veď sa ním zaoberal ešte biskup Štefan Novák (biskupom v rokoch 1913 – 1918 – pozn. fd). Dnes máme nastolené už iné aktuálnejšie problémy, a tých je potrebné sa dotýkať, aby sme správne zvládli dobu, ktorú žijeme.