Čo by mali robiť ľudia, ktorí necítia ľútosť nad svojimi hriechmi a preto nejdú ani na svätú spoveď, aby nepristupovali nehodne k svätému prijímaniu?

Pokiaľ ľudia jasne vedia o svojich ťažkých hriechoch, ale sa nad nimi ani nepozastavia, aby zistili koľko zla spôsobujú, niet iného prostriedku len „extrémny“ pôst a úpenlivá modlitba. Pretože len tieto prostriedky Kristus odporúčal apoštolom ako silné pre víťazstvo nad vplyvom zlého ducha.

Hriech bez ľútosti je totiž príznačným pre postoj diabla, ktorý zhrešil a nemá dosť síl, ani vôle k ľútosti.

Iná je skutočnosť, ak si človek škrupulózne nahovára to, že hreší a nevie ľutovať, ale znova je to len klam Zlého, ktorým nás chce odviesť od toho, čo je pre dušu užitočné.

Ja však  môžem na diaľku len odhadovať niečo, čo neviem takto rozriešiť, ale ľahšie by sa to riešilo duchovným rozhovorom. Preto odporúčam radšej sa osobne obrátiť na duchovného otca a s ním viesť do hĺbky rozhovor, ktorý odhalí korene zlého počínania.

To však, že máte obavu pred nehodným svätým prijímaním naznačuje skôr potrebu čosi v sebe „odblokovať,“ aby ste nepodliehali neopodstatneným napätiam. Ale o tom sa dá len osobne a s duchovným sprevádzaním.