Christos posredi nas, chcel by som Vás porosiť o radu. Ako vnímať dielo od istého dánskeho spisovateľa – Posledná reformácia? Je to v súlade s ortodoxiou, ortopraxiou a s apošt. vyznaním viery? Pretože nechápem, čo tým myslia: “krst Svätým Duchom, a že miesto stretávania sa Cirkvi nie je podstatné, či je to cerkev alebo nejaké obchodné centrum.” Za ozrejmenie vopred vďaka.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Hneď na úvod sa musím priznať, že spomenuté dielo som nečítal, no pomocou internetu sa môžeme dopracovať k informáciám, ktoré úplne stačia na to, aby sme si o ňom urobili spoľahlivú mienku.

Autor predmetnej knihy pochádza z Dánska, kde sa narodil v roku 1976. Je ženatý a má tri deti, konkrétnejšie dve dcéry a jedného syna. Ako dieťa bol Torben Søndergaard vychovávaný v protestantskom, konkrétne evanjelickom duchu. Neskôr však začal tvrdiť, že protestantské denominácie neboli vo svojom reformačnom úsilí dostatočne dôsledné, takže zostali silne poznačené rímskym katolicizmom. Podľa neho je nevyhnutné uskutočniť ešte jednu, naozaj radikálnu a tentoraz už naozaj poslednú reformáciu. Založil preto zoskupenie s názvom Posledná reformácia, ktoré oficiálne vystupuje ako hnutie, no v skutočnosti predstavuje v podstate jednu z mnohých nových a extrémnych protestantských denominácií. Evidentne ide o letnično-charizmatickú náboženskú spoločnosť so silnými dôrazmi na údajné prejavy Svätého Ducha, najmä na uzdravovanie a hovorenie jazykmi. To všetko sú veci, o ktorých sa na týchto stránkach už niekoľkokrát písalo, poväčšine kriticky.

Ak si uvedomíme tieto skutočnosti, tak si myslím, že dospejeme k pomerne jasnému záveru: Niektoré tvrdenia, uvedené v spomenutej knihy, môžu byť zaujímavé, správne a pravdivé, ale základné východiská sú chybné, z pohľadu katolíckej teológie vyložene heretické, takže aj mnohé konkrétne závery a tvrdenia sú nevyhnutne mylné a zavádzajúce. Na niektoré z nich Vy sám poukazujete. Nevidím teda dôvod, pre ktorý by sme mali čítať danú knihu. Podobných produktov, aj podstatne lepších, nájdeme na našom trhu celé desiatky alebo stovky, možno aj tisíce. Náš čas na tejto zemi je príliš vzácny na to, aby sme ho premrhali podobným spôsobom – samozrejme, ak sa profesionálne alebo aspoň amatérsky nezaoberáme výskumom nových hnutí a náboženských spoločností. Radšej sa venujme poctivému štúdiu Svätého písma, pravidelnému čítaniu diel svätých otcov a kvalitnej modlitbe, predovšetkým bohoslužobnej.