Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ak je môj snúbenec rímokatolik a prijal sviaosť krstu+ prvé sväté prijímanie, nemá však sviatost birmovania, môžeme mať svadbu v greckokatolíckom kostole?

Po krste môže každý pokrstený prijať platne ktorúkoľvek sviatosť – teda aj sviatosť manželstva. Isté je, že najlepšie je, keď sa to deje po poriadku a dôležité je pohovoriť si o tom so svojím kňazom. Ak sa teda ohlásite na fare a dohodnete na snúbeneckých náukach, je treba hovoriť aj o birmovke. Istotne, že kňaz po dohode s vami nájde uspokojivé riešenie pre vás, len je potrebné čím skôr o tom hovoriť, aby sa to zakomponovalo do náležitej prípravy.