SICH! Preosvietený Vladyka, prečo v Košiciach v katedrále rovnako ako aj v Klokočove k majel kaplnke sú zobrazení práve bl.P.P.Gojdič a bl.T.Romža? (nejako tejto kombinácií nerozumiem a rada by som vedela hlbšiu myšlienku toho, kedže tam kde je bl.P.P.Gojdič by sa skôr očakávalo, že bude aj bl.V.Hopko ako to je u relikvii v katedrále, ako je aj v Prešove v katedrále, čo sa dá oddôvodniť aj samím ich veľmi blízko spätým životom). Ďakujem :)

Košická eparchia je vytvorená predovšetkým z farnosti bývalej Mukačevskej eparchia /Zemplínske farnosti/, ktorú spravoval biskup-mučeník Teodor Romža a len z malej časti to boli farnosti Prešovskej eparchie, ktorú spravoval blahoslavený biskup Pavol, ktorý tu bol eparchiálnym biskupom. Teda Košická eparchia vznikla na teritóriach dvoch blahoslavených, ktorých pomoc si je treba vyprosovať, aby tam v nebi sa prihovarali za ľud, ktorý kedysi spravovali na zemi. Takto som chcel zachovať v pamäti veriacich aj tú historickú pravdu o svojich predchodcoch, ktorí sedeli na dvoch biskupských stoloch v Prešove a v Mukačeve a zároveň dať ich za príklad nasledovania pre budúce generácie. Pomocný biskup blahoslavený Vasiĺ si zaslúži našu veľkú úctu, ale on nikdy nespravoval ako “štatutár” eparchiu, a to žiaĺ ani vtedy, keď sa po r.1968 zlegalizovala naša cirkev po osemnásťročnom útlaku a zákaze totalitnej moci.