Slava Isusu Christu! Ďakujeme Vám vladyka za objasnenie zmeny vykonanej v Slavkovciach. Žiaľ, momentálne je veľmi ťažké našej farnosti napredovať… Vďaka o. Rastislavovi to išlo veľmi dobre, je to nesmierne obetavý kňaz, ktorý sa nebál manuálnej práce na fare, ďaleko za hranicou toho, čo bolo jeho povinnosťou ako kňaza vo farnosti. Ako povedal, snažil sa, aby bola hodná pôsobenia kňaza aj v budúcnosti. Za čo sa mu, žiaľ, dostalo len výčitiek svedomia za financie vynaložené ľuďmi na opravu farskej budovy, ktorej zveľadeniu obetoval nemálo času a vlastnoručnej fyzickej námahy. Žiaľ, bojíme sa, že časom ostane aj tak opustená a schátraná… Nový ikonostas, na ktorom umiestnené ikony vlastnoručne napísal stojí dodnes neposvätený, lebo (vraj), terajší správca farnosti sa vyjadril, že „on s tým nič nemá“, čiže ktovie, dokedy neposväteným aj ostane. Nechcem komentovať nejaké nezhody, či nepochopenia s našim terajším správcom, z úcty k nemu, ako ja z dôvodu, že vôbec máme medzi sebou kňaza… Toľko som chcel dodať k situácii v našej farnosti. Hoci sme len malou farnosťou, nádej dodáva aj verš z Evanjelia na zaprestolnej ikone Isusa Christa Pantokratora v našej farskej kaplnke: „Ne bojsja maloje stado, jako blahoizvoli Otec vaš dati vam carstvo.“

Stále ma napĺňa nádejou to, že sú tam ľudia, ktorí sa chcú modliť a tak odstránením terajšej fyzickej nemožnosti môže táto farnosť plnohodnotne pokračovať. Lebo ak je tam kňaz, ktorý vás prijal len na zastupovanie, asi necíti takú zodpovednosť, čo je žiaľ aj na jeho škodu. Verím, že Vaša vytrvalosť a modlitba prinesie nové ovocie a ja sa budem modliť, aby tomu tak bolo. Preto ešte chvíľku vydržte a modlite sa vaše farské spoločenstvo.