SICH Chcel by som sa opýtať , či pozeranie online seriálov a filmov zo stránok , ktoré ich nelegálne verejne zdieľajú je považované z katolíckeho hľadiska za krádež resp.či sa to berie ako ťažký hriech . Za odpoveď ďakujem !

V pozeraní je najhriešnejším to, že nedbáme na morálnosť  toho, na čo pozeráme. Ak sú veci dostupné tak, že nie sú istené “blokom” vlastníctva, rovnako, ako je to aj s kodovanými televíznymi programami, potom platí, že máme možnosť nazrieť až tam, “kam oko dovidí”- znova však zdôrazňujem, že je dôležité nepozerať na to, čo narúša svedomie a morálku, lebo oči sú bránou do duše. Každý by mal mať jasno, čo chce docieliť pozeraním na rozličné filmy – či je to len “zabíjanie času”, alebo je to zvedavosť, či nie náhodou dráždivosť predstáv, alebo cennosť myšlienky deja filmu. Pritom nesmieme mediálne narúšiť ani vlastníctvo iných a to kopírovaním a nelegálnym rozmnožovaním toho, na čo sme si nezakúpili licenciu- azda do tejto oblasti by sa dala čiastočne zaradiť aj vaša otázka zo strany tých, ktorí to zavesili na svoje stránky.