V tie dni , keď sme slávili sviatok Bohozjavenia – krst Pána, napadlo mi, čo sa stalo po tom akte s Jánom, kde žil a kde bol v čase smrti Krista. Nikde v Písme som sa nedočítala, kedy bol sťatý (len obdobie panovania Herodesa Antipu). Stretli sa ešte Ježiš s Jánom niekedy? (Vedel Ježiš o jeho väznení a smrti?) Nájdete, prosím, odpovede na moje, možno čudne, otázky, ktoré sa usalašili v mojej mysli?

(Odpoveď pripravil o. Róbert Jáger)

Ján Krstiteľ po Ježišovom krste ešte ďalej účinkoval vo svojom kázaní až po uvrhnutie do žalára. Ježiša sa pýtajú prečo sa nepostia jeho učeníci, keď sa postia Jánovi učeníci aj učeníci farizejov (Lk 5, 33). Apoštol Ján nám prezrádza detaily, keď hovorí o tom, že na druhý deň po krste Ján ukazuje na Ježiša „Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1, 29). A na ďalší deň stojí Ján s učeníkmi a znovu zopakuje svoje vyhlásenie a na to sa dvaja z jeho učeníkov vydajú za Ježišom (Jn 1, 29 – 39). Potom Ján ďalej ohlasuje pokánie a krstí. Ba dokonca dochádza aj k sporu medzi Jánovými učeníkmi a Ježišovými učeníkmi (Jn 3, 22 – -4, 2). Tento spor Ján ukončí slávnym vyhlásením: „On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3, 27). Okrem toho sa z detailov evanjelia dozvedáme, že Ján nestál na jednom mieste, ale sa pohyboval pozdĺž rieky Jordán. Ježiša pokrstil pri Betánii za Jordánom. K sporu dochádza neďaleko Salima v Ajnone – dnes neďaleko Bet Šeanu na severe Izraela. Jeho pozemskú púť ukončil Herodes Antipas popravou (Mk 5, 17 – 29). Aj keď sa v evanjeliách nespomína miesto, so všetkou pravdepodobnosťou to bolo v Herodesovej pevnosti na východnom brehu Mŕtveho mora v Macheraus (dnes Jordánsko). Keď sa Ježiš dozvedel o Jánovom uväznení odišiel do Galiley (Mt 4, 12).