SICH! Drahý Vladyka, chcem sa spýtať či môžem ísť na prijímanie cez týždeň, ak prídem neskôr na liturgiu, napr. po evanjeliu… môžem? Niekedy nás učili, že môžem ísť, ale keď v jeden deň už by som išla druhý krát, tak musím byť na celej liturgii ,.. nemyslím teraz, že budem chodiť len na prijímanie, ale keď prídem neskôr či môžem ísť… ďakujem za odpoveď. Modlím sa za vás +

Vďaka za vašu modlitbu, a k otázke už len zásadu, ktorú poznáte. Pri prvej sv. liturgií keď ste v stave milosti posväcujúcej, môžete k prijímaniu pristúpiť denne kedykoľvek stihnete dôjsť, lebo denná sv. liturgia nie je povinnosťou. Ale druhé sv. prijímanie si musíme zaslúžiť “dochvíľnosťou”- teda účasťou od počiatku Služby Božej.

+Milan.