Zdravím. Chcem sa vás spýtať: čo si myslíte, uverili rodičia Panny Márie to, že počala z Ducha Svätého keď im to povedala?

Odpoveď dáva o. Jager
Z biblických textov sa vôbec nič nedozvedáme o rodičoch Panny Márie. Mlčanie Biblie môže byť dané tým, že už nežili. Túto mienku podporujú aj niektoré apokryfy, z ktorých sa dozvedáme ich mená Joachym a Anna (Jakubovo protoevanjelium).
Či im to povedala, v prípade že ešte sú nažive, zostane otvorená otázka. Akákoľvek odpoveď je špekulácia. Totiž nič o tom nevieme. Isté však je, že o tom asi veľmi nehovorila. Nakoniec sám Jozef mal s tým problém, upodozrieval ju a chcel ju prepustiť, aby mohla sa vydať za toho, s kým to dieťa čaká (Mt 1, 19-24). Pred verejnosťou, po Božom zásahu, zostala Jozefovou manželkou a Ježiš bol považovaný za Jozefovho syna.
Osobne si myslím, že to nikomu, ani rodičom nehovorila.