Slava Isusu Christu! So snúbencom sa chystáme prijať sviatosť manželstva v gréckokatolíckom chráme. Keďže on je nekatolík – reformovaného náboženstva, a ja gréckokatolíčka, radi by sme vedeli čo všetko obnáša príprava na samotný sobáš. Je v niečom odlišná, ako v prípade ak sú obaja katolíci? Ďakujeme pekne za Vašu odpoveď!

Samotná príprava na manželstvo obnáša vždy tie isté snúbenecké katechézy, ktoré vovádzajú mladého človeka do chápania vážnosti nerozlučnosti  manželského života. Preto je dôležité sa čím skôr ohlásiť na farskom úrade, aby sa v dohľadnom čase vybavil aj potrebný dišpenz pre “miešané manželstvo” a dali potrebné záruky. Všetky ostatné obrady sviatostného manželstva sú rovnocenné až na to, že reformovaná stránka neprístupuje k predmanželskej sv.spovedi.