Drahý vladyka, smiem sa spýtať, či je možné mať v niektorých prípadoch radšej vec ako človeka? Nemyslím vo všeobecnosti, pretože nie som materialista. Nadovšetko milujem svoju manželku, deti, mojich rodičov a množstvo priateľov. Napriek tomu som si minule uvedomil, že moje USB, na ktorom mám audioknihy, ktoré rád počúvam počas cesty autom a veľmi pritom relaxujem, mám radšej ako niektorých ľudí a ich spoločnosť. Je to správne?

“Mám rád čokoládu a predsa jej ublížim, lebo ju zjem” – napadá mi vtipný výrok, ktorým sa chce vyjadriť, že to vlastne seba mám rád, lebo to používam pre svoje uspokojenie. Preto netreba zrovnávať svoj “vzťah” k úžitkovým veciam, ktoré uspokojujú naše normálne túžby, so vzťahom k ľuďom, ktorí nám môžu byť aj antipatickí, alebo nepríjemní. Isté je, že nanávisť v žiadnom prípade neprichádza v úvahu, ale aj to je samozrejmé, že priateĺov si vyberáme sami. Preto sa spokojne “vzdelávajte” počúvaním audiokníh, ale aj úctivo komunikujte s ĺudmi, ktorých vám život pošle do cesty podľa tých časových možností, ktoré máte.