Som pokrstená rímsko-katolíčka, ale vieru do svojho srdca som prijala len pomerne nedávno. V hlave mi víri množstvo otázok, a tak sa spýtam z každého rožku trošku: 3. Vo Vašich predchádzajúcich odpovediach som sa dočítala, že v manželstve je povolený len taký sexuálny akt, ktorý vedie k plodeniu detí, prípadne ho zámerne nevylučuje, a teda napríklad petting, ktorý nie je len predohra, ale cieľom, je už považovaný za hriech, ak tomu správne chápem. Ako je to v prípade manželov, ktorí už majú veľa detí, a u manžela sa vyskytne aj vzhľadom na vek sexuálna dysfukcia, kedy už nie vždy je schopný styk dokončiť. Môžu si manželia aj naďalej prejavovať telesnú lásku, aj keď to robia len pre vzájomné potešenie, ale nový život už nesplodia?

Odpoveď dáva Mgr. Anna Siekelová členka Rady pre rodinu pri KBS
Vo vašom prípade je najdôležitejší úmysel, s ktorým idete do vzájomného odovzdania sa. Ak by ste do neho vstupovali s úmyslom, keď petting by bol iba spôsob masturbácie, tak to je hriech. Ak však máte úmysel, aby styk bol dokončený vyvrcholením, ale ako píšete, že nie vždy je možné dokončenie vzhľadom na sexuálnu dysfunkciu vášho manžela, vtedy je to v poriadku, aj keď nedôjde k úplnému vyvrcholeniu.
Pohlavný styk, ktorý nevylučuje plodnosť, ale nevedie k počatiu, je možný v neplodných dňoch ženy. Preto by som vám odporučila, aby ste sa naučili poznať svoju plodnosť a v prípade, že máte vážny dôvod nemať viac detí, môžete s pokojom využívať na pohlavné spojenie neplodné dni.
Mgr. Anna Siekelová
členka Rady KBS pre rodinu