Pochválený buď Ježiš Kristus! Vladyka, už dlho ma trápi jedna otázka, ktorej nerozumiem. V rodine sme mali už od malička nevyliečiteľne chorého človeka, bol pokrstený a mal aj sviatosť birmovania, no ďalej už žil bez Boha. Odmietal aj pomazanie chorým, no pár hodín pred smrťou pomazanie dostal, nakoľko už len málo komunikoval a vnímal. Spolu s touto sviatosťou mu bolo udelené aj podmienečné rozhrešenie. Potom sa zdravotný stav trocha zlepšil (bol pri vedomí, no nevládal rozprávať). No o pár hodín ešte v ten istý deň zomrel. Mal 19 rokov. Čo v takomto prípade znamená udelené podmienečné rozhrešenie pre dušu tohto človeka? Ďakujem, modlím sa za Vás.

Človek v momente smrti ináč premýšľa a ináč vníma svoj život, preto sa aj v bezvedomí udeľujú podmienečne sviatosti, ktoré pri vnútornej dispozícií účinkujú rovnako, ako pri vedomí prijaté. Kňaz pripravuje chorého v tých možnostiach, aké on má a nemocný zas spoluúčinkuje s kňazom podľa svojich vnútorných schopnosti, ale podstatná je Božia milosť, ktorú vo svojom milosrdenstve dáva Boh pre zásluhy Krista. Preto treba nám dôverovať v Ježiša, ktorý sestre Faustíne vyjavil dosť jasne, že ľudská hriešnosť nikdy neprevýši Božie milosrdenstvo.

+Milan.