Pochválený buď Ježiš Kristus, Vladyka Milan! Pred nedávnom sme si s manželom postavili dom a chceli by sme si do obývačky zavesiť obraz Božieho Milosrdenstva, ktoré nám zvestovala sv. sestra Faustína. Moja otázka znie, či si tento obraz môžeme nechať premaľovať maliarom, alebo to musí byť len fotka pôvodného obrazu? Za odpoveď vopred ďakujeme, Mária a Andrej

Pri úcte svätých obrazov nejde natoľko o materiál, ako o osoby tých, ktorých si uctievame, lebo neklaniame sa materiálnemu obrazu, ale tým, ktorých obrazy zvýrazňujú. Východné cirkvi využívajú pre zvýraznenie  podôb na ikone prirodzený a cenný materiál /drevo, zlato…/, aby tým zvýraznili aj prirodzený vzťah človeka a cennosť úcty, ktorú máme voči Kristovi, Bohorodičke a ostatným svätým. Takže “pisateľ” ikony vkladá do ikony čosi veľmi osobné, čo vyplynie z jeho vnútra zasiahnutého pôstom a vzťahom vyjadreným v  modlitbe a rozjímaní.  Preto nevidím problém v tom, ak si dáte podobizeň milosrdného Krista namaľovať, či ikonografický napísať, lebo to nadobudne aj hodnotu ľudského vkladu a  umeleckého vyjadrenia. Pritom najpodstatnejším vždy zostáva váš osobný vzťah a úcta k milosrdnému Kristovi, lebo v obrazoch svätých a  ikonách si uctievame tých, ktorí sú na nich zvýraznení.

+Milan.