Slava Isusu Christu ! Mám jednu otázku, resp. dve, na ktoré som si nie istý, či viem odpoveď. Niekde som počul, že z duší v pekle sa môžu stať démoni. Je to pravda ? A ak aj je, tak to potom znamená, že z duší ľudí v nebi sa môžu stať anjeli. Prosím vás o radu v tejto problematike. Ďakujem.

Odpoveď dáva o. Petričko
Sláva Isusu Christu!
Odpoviem len na základe pohľadu exorcistu .Veľakrát sa stáva, že pri vykonávaní modlitieb exorcizmu kriči z posadnutej osoby duch zosnulého Nechem to analyzovat či rozoberať, je to záhrobný svet,neboli sme tam zatiaľ,ale také skúsenosti sú.Clovek ,ktorý slúži zlu tu, bude zlu slúžit aj vo večnosti.Clovek za ktorého myslelo zlo tu, bude patrit k zlým silám aj tam. Clovek, ktorý má myslienky posadnuté zlom, on vidí i hladá zlo aj poza seba.Odpušťanim sa stávame slobodnými od diabla.
No ludia, ktorí odisli v Božej milosti  na večnost sa síce nestávajú anjelmi ale patria k dobrým duchom, k duchom Svetla , radosti a pokoja.On citili potrebu Boha už na zemi, citili potrebu upokojt srdce Jeho Duchom, Jeho pokojom, Jeho láskou.Anjeli vsak patria už medzi hierarchické nebeské beztelesné mocnosti,ktoré boli stvorené Bohom k Jeho službe a oslave.
Peklo je nepokoj, neprijatie Božej lásky.Uvediem priklad–Za zosnulých sa modlíme:”Upokoj Pane svojho služobníka”.Predstavte si, že pride k Vám človek na návštevu, ktorý je hladný,alebo chce niečo vypit,alebo chce si pripálit cigaretu a Vy ho chcete upokojit Božím Slovom,nasytit ho Duchom. Začnete mu pri stole niečo čítať z Písma.Upokojí sa taký človek? Co nám povie? Ty mi núkaš potravu,ktorá ma nenasýti.On zvykol prijímat svet iba cez žaludok, cez vonkajšie zmysly. On nikdy nekrmil srdce Duchom, Kristovym Slovom. Upokojí sa taký človek vo večnosti?/.Aj tie mobily či  facebooky je tiež zaciatok večných múk.Zoberte večer synovi alebo dcere mobil, Upokojite  ju modlitbou? Ci pribehom z Evanjelia pred spaním? Ani na večnosti nebude pokoj s takým stavom duše….Lebo v duši ostane potreba písania./Ján 12,48/”Strasť potreby” –podla podobenstva o Boháčovi a Lazárovi.Lazara piekla potreba vonkajšej príčiny.Lebo my nepiseme preto niekomu, že to blížny potrebuje,ale preto, že to my potrebujeme.My viac milujeme tu emociu z písania, než toho s kým píšeme.To je potreba krvi–emocie, krmime krv ,a nie dušu.Treba zacat krmit srdce Pánovým Duchom,aby duša privykala k chuti Božieho Ducha. Aby neprichadzala hned depresia, ked sa nám pokazí televízor ,alebo ked nejde internet,alebo ked sme nestihli kupit cigarety.Modlitba pokánia ,modlitba mýtnika upokojuje srdce Božím Duchom, krmi dušu svetlom.Taký človek hoc pracuje vo svete,aj cez vymoženosti sveta a techniky,ale žije Bohom.My ešte žijeme svetom ale Bohom nežijeme, pre Boha len pracujeme.Svet radosť a Boh povinnost.A povinnosť nekrmi dušu.