SICH! Vladyka kde sú hranice vo vzťahu? Je zle, ak pri mne dievča leží?

Vzťah v oblasti “duchovného prieniku” a blízkosti sŕdc, nemá hranice, ale v oblasti fyzickej sa musí riadiť svedomím v  zmysle “smelosti pohnútok” a myšlienok, ktoré vyvoláva blízkosť tiel. Ak by to bolo aj blízkou príležitosťou do hriechu, tak morálka tomu dáva jednoznačné “nie”. Preto mne neprislúcha odpovedať na niečo, čoho konkretizáciu nepoznám, ale vy sami musíte vedieť, čo vás do tejto spoločnej polohy ťahá, či to iných aj nepohoršuje a vás neposmeľuje v niečom, čo už vám neprináleží, alebo tiež, či dostačujúco viete o pohnútkach toho druhého.

 

+Milan.