Drahý Vladyka, odporúčate čítať knihu Volanie Ježiša od Sarah Young? Na internete dom čítala, že ju niektorí katolícky kňazi zakazujú čítať. Čo si o tom myslíte? Ďakujem

  • Odpoveď pripravil o. Róbert Jáger.

 

Kniha od Sarah Young, Volanie Ježiša, je knihou, ktorá ponúka duchovné inšpirácie vychádzajúce z čítaní Sv. písma, ktoré sú uvádzané na konci zamyslenia.
Nikde sa v knihe netvrdí, že by to bola kniha na rovnakej úrovni ako Sv. písmo. Alebo nebodaj niečo viac. Autorka jej vlastným spôsobom formuluje duchovné inšpirácie, ktoré sa jej dotkli pri dennom čítaní Písma. To, že to vkladá do formy Ježišových slov adresovaných jej samej, je vonkajšia forma. Tomáš Kempenský, augustiniánsky mních, napísal Nasledovanie Krista, kde vonkajšia forma je akoby Ježišov hlas, ktorý rozpráva, prihovára sa čitateľovi.

Pre niekoho je výnimočnou inšpiráciou kniha Volanie Ježiša, pre niekoho iného Nasledovanie Krista, iný zas radšej siahne po Výrokoch púštnych otcov…je to individuálne. Niet dôvod niekoho vyzdvihovať kvôli čítaniu tej či onej knihy, a iného zase zatracovať kvôli čítaniu tamtej duchovnej literatúry. Katolícka cirkev pozná veľké spektrum duchovností – stačí si porovnať duchovnosť trapistov a benediktínov (v absolútnom tichu, modlitbe a práci; oproti modlitbe a práci benediktínov) s apoštolskou duchovnosťou redemptoristov a jezuitov, napríklad. Jedno nevylučuje druhé.

Ak kniha Volanie Ježiša inšpiruje k horlivejšiemu žitiu vlastného vzťahu s Ježišom a láske voči druhým, potom niet čo namietať.