Študujem žurnalistiku a počas toho čítame rôzne knihy a spoznávame spisovateľov. Čo písali, čomu sa venovali a rozoberáme diela. Moja otázka znie: môže kresťan čítať knihy, resp. je preňho dobre čítať knihy od spisovateľov, ktorí považujú náboženstvo za ,,transcendentne božstvo“? Ivka

Cenzúra Cirkvi na zakázané diela už prestala, ale o to viac si má veriaci robiť cenzúru sám na to, čo vstupuje do jeho myšlienok, aby to nerozvrátilo vnútorný systém jeho myslenia. Ak však to vyplýva z Vášho štúdia, asi sa nevyhnete štúdiu nekresťanských diel, ale o to viac je potrebné mať argumenty na spomínané skutočnosti, aby Vás to „neprevalcovalo.“ Preto je dobré mať priateľa, či kňaza, s ktorým si prediskutujete zvlášť to, čo vyvoláva vo Vás rozpaky. Dôležité je, aby nič vo Vás nezostalo nezodpovedané, lebo to sa môže stať zdrojom Vašich pochybnosti, ktoré potom vedú k popretiu toho, čomu veríte. A zmätok v myslení, je ten najstrašnejší chaos. Preto buďte opatrná na to, čo čítate a zároveň bystrá, aby ste ráz mohla pomôcť aj iným v správnom zorientovaní sa vo svete názorov. Modlím sa za Vás, aby ste zvládla nielen štúdium, ale aj svoj boj o vieru, ktorá môže byť posilnená aj útokmi, ak si Boha budete nosiť vo svojom srdci a Ochrankyňou Vám bude Presvätá Bohorodička.