SICH! Otec Milan, chcela by som sa opýtať, či sa môže stať, že človek už v mladom veku má tušenie, alebo vie a cíti, kto bude jeho partnerom. Ako sa to dá spoznať, či je to skutočne tak, ako si to myslím? Či je to v zhode s Božou vôľou? Ďakujem

Dá sa to zistiť, len je dôležitá úprimná modlitba a zodpovedné skúmanie v čistom vzťahu a s vážnym úmyslom. Len také ĺahtikárske flirtovanie, či “krčmárske” známosti a pouličné potúlky ťažko dajú vedieť či je to ten pravý. Preto je dôležité aj zachovávať Boží zakon, ak od Boha chceme dostať akési “znamenie”. Dnes sú mnohé manželstva rozvádzané preto, lebo im nebol daný žiadný duchovný základ, čo je vidieť hneď od prvých dní hádok a neporozumenia. Manželstvo je príliš vážna skutočnosť na to, aby sme sa spoliehali na akúkoľvek náhodu.