Čo všetko je potrebné podstúpiť, ak si prajú mať gréckokatolíčka a evanjelik svadbu pred Bohom v gréckokatolíckom kostole? Je stále potrebný prestup evanjelika?

Ak Vás spája láska, Cirkev hľadá východiská aj keď ochraňuje pravosť viery. V prípade, že chcete mať sobáš v Gréckokatolíckej cirkvi a pritom si chce každý zachovať svoju náboženskú príslušnosť, je treba zájsť na gréckokatolícku faru, aby ste tam spísali zápisnicu, ktorá je potrebná aj pre štátny zápis. Kňaz tiež musí požiadať pre Vás o dišpenz, keďže nejde o oboch katolíkov, aby manželstvo bolo platné a sviatostné. Teda nie je to nič obtiažne, len je treba zachovať bežný postup cez kňaza farnosti, v  ktorej žijete včas začať prípravu na sviatostné manželstvo.