Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie: Prečo my, gréckokatolíci nemáme sviatok Troch kráľov, ale Sväté Bohozjavenie. Myslím si, že je to podstatný rozdiel… a ľuďom, hlavne „našim“ to je vždy jedno.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš)

Bohozjavenie predstavuje jeden z najstarších kresťanských sviatkov. Podľa niektorých liturgistov siaha do apoštolských čias, takže dlhšie jestvuje len samotná Pascha. Od nepamäti bol hlavným obsahom uvedeného sviatku Kristov krst v Jordáne. Práve preto sa 6. januára posviaca voda. V niektorých tradíciách (nie však v našej) sa k tomuto hlavnému obsahu časom pripojili aj vedľajšie, napríklad svadba v Káne Galilejskej.

Vo 4. storočí bol do nášho cirkevného kalendára zavedený samostatný sviatok Narodenia Pána. Keďže podľa cirkevnej tradície, ktorú spomína napríklad svätý Ján Zlatoústy, prišli traja mudrci (traja králi) do Betlehema na základe Božieho riadenia v samotný deň Kristovho narodenia – z Perzie vyrazili už predtým – v bohoslužobných textoch východných cirkví sa spomínajú v samotný deň Narodenia. Jasným dôkazom je napríklad vianočný kondák, v ktorom sa výslovne hovorí o troch mudrcoch: „Mudrci s hviezdou k nemu putujú.“ Za povšimnutie stojí aj evanjelium Božskej liturgie slávenej 25. decembra, v ktorom sa hovorí práve o príchode troch mudrcov (pozri Mt 2, 1 – 12).

Záver: My gréckokatolíci síce nemáme samostatný sviatok Troch mudrcov (Troch kráľov), ale ich pamiatku slávime, a to podľa prastarej tradície v rámci sviatku Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (25. december). Sviatku Bohozjavenia (6. január) ponechávame jeho najpôvodnejší zmysel, teda Pánov krst v Jordáne.

Kresťania niektorých iných tradícií, najmä latinskej (rímskokatolíci), si upravili obsah daných sviatkov inak. Pôvodný a hlavný obsah sviatku Bohozjavenia (Pánov krst v Jordáne) presunuli na nasledujúcu nedeľu a 6. januára spomínajú najmä Troch kráľov, pričom však svätenie vody, tak trocha prekvapujúco, ponechali v pôvodnom termíne. Keďže žijeme v spoločnosti, v ktorej majú početnú prevahu kresťania latinskej tradície, v médiách sa dané záležitosti spomínajú takmer výlučne podľa ich koncepcie. Tieto skutočnosti je dobré vedieť, no nemali by nás znepokojovať a celkom určite by nás nemali odvádzať od vlastného, v tomto prípade pôvodnejšieho, prežívania daných sviatkov.