Vladyka, minule ste krásne celebrovali svätú omšu v Trnave. Slúžili ste v latinskom obrade. Pokiaľ viem, rímske inštrukcie hovoria, že hlavný celebrant musí byť oblečený v liturgickom rúchu obradu v ktorom slúži. Koncelebranti zas vo vlastnom rúchu. Prečo to na Slovensku nie je realizované žiadnym gréckokatolíckym biskupom? Biskup Hučko v Čechach tento predpis zato dodržiava presne. Ďakujem za odpoveď.

Každý musí byť oblečený v ruchu svojho obradu, aj keď slúži v inom obrade, aby takto vynikla rozmanitosť obradov a všeobecnosť cirkvi. Vyplýva to z cirkevného práva, ktoré je potrebné respektovať aj v bohoslužobných predpisoch, ktorými sa má kňaz, či biskup riadiť vzhľadom na rubriky, ktoré má presne zachovávať podľa obradu, v ktorom slúži, ale oblečením má dávať najavo príslušnosť k svojej cirkvi /teda východnej,  či západnej/.