Som gréckokatolík a v rímskokatolíckom prostredí, kde žijem, som často terčom posmechu od našich rímskokatolíckych veriacich preto, že počas našich obradov i svätej liturgie sa často žehnáme. Že oni sa žehnajú na začiatku a na konci a to vraj podľa nich stačí. Mne to nerobí žiadny problém, iba chcem od Vás radu, čo by som im mal na to odpovedať. Myslím si, že tým vlastne urážajú aj náš východný obrad a našu Gréckokatolícku cirkev

Kríž je vždy mocným znamením, či na chrámoch, alebo naznačený prežehnaním sa. Je to malý exorcizmus, ktorým bránime zlému duchu preniknúť do nášho vnútra. Preto ho východná cirkev často používa pri modlitbách a bohoslužbách, no vždy pri vzývaní  Najsvätejšej Trojice, či požehnávaní kňazom. Myslím, že kresťan by si nikdy nemal robiť žarty z kríža v akejkoľvek forme, lebo kríž je znamením našej spásy a mnohí iní proti nemu bojujú, keďže podvedome cítia jeho vplyv. Zvlášť dnes by sme sa nemali zdráhať prežehnávať sa pri chrámoch, či krížoch vedľa ciest, lebo je to aj verejným priznaním sa ku Kristovi. Vždy platí: „Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími  anjelmi“ (Lk 12, 8).