Sláva Isusu Christu! Vladyka, chcela by som sa Vás opýtať, čo hovorí cirkevná morálka na pestovanie ľudských orgánov, nakoľko sa hovorí, že biofyzika je veda 21. storočia a táto problematika patrí k momentálne otvoreným/načatým témam. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Zatiaľ neviem o možnosti pestovať jednotlivé ľudské organy bez ľudí, ktorých sú tieto súčasťou. Azda by sa dalo hovoriť o liečebných metódach s využitím kmeňových buniek, ale to nie je “výroba náhradných orgánov “. Hovoriť však o genetických manipuláciách, alebo využívaní ľudských embryí pre náhradné orgány by bolo neľudské, nemorálne a proti Božiemu zákonu života. Zásadou vždy je, že človek nemôže zabíjať život, aby zachránil život alebo zdravie iného človeka, ani nesmie nemorálne zneužívať prirodzený zákon o počatí ľudského života pre napĺňanie vlastných predstáv, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. My totiž nevieme, čo všetko môže spôsobiť to, že zasiahneme do zákonitosti života, ktoré sú do nás vložené, ako sa to prejaví na budúcich generáciách do dôsledkov. Objavili sme len princípy, na ktorých sa “buduje” ľudský život, ale ako je to všetko prepletené medzi biológiu a duchovnom, toto zostáva pre nás záhadou, preto je dôležité pristupovať k tajomstvu života s úctou a rešpektom voči Darcovi života. Preto je cirkev veľmi opatrná v tom, čo človek nevymyslel, len objavil viac-či menej dôsledne a zodpovedne, no s istotou nie tak, aby mohol zasahovať do “štruktúry samotného života”.

+Milan.